تبلیغات
وبلاگ همسفر سمیه - گزارش لژیون روز دوشنبه ۹۶/۲/۲۵
 
وبلاگ همسفر سمیه
جمعه 29 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : همسفر سمیه
بنام خدا 
گزارش لژیون روز دوشنبه مورخ ۲۵/۲/۹۶
سلام دوستان سمیه هستم همسفر
 دستور جلسه امروز لژیون ما سی دی لنگر کشتی را بکشید هست؟
از عنوان این سی دی «لنگر کشتی را بکشید »چه چیزی  را متوجه میشوید؟
لنگر وسیله ای هست که وقتی میخواهند کشتی ثابت بماند و حرکت نکند آن را در دریا میاندازند وبرای حرکت کردن کشتی اولین قدم کشیدن لنگر است و پیامش برای ما اینست که باید حرکت کنیم اگر خاطرتان باشدما در وادی دوم هستیم و باید بتوانیم از زندان نا امیدی خارج بشویم و برای خروج از نا امیدی تنها یک ر اه  هست وآن حرکت کردن است و این سی دی به ما میگوید که در جهت رسیدن به خواسته یمان که در سفر اول مهمترینش رهایی از طوفان اعتیاد است باید  حرکت کنید وگرنه اگر ثابت بمانید در این طوفان میشکنید و غرق میشوید شروع این سی دی با این مطلب بود که انسان شدیدا تحت تاثیر کلام است واین نشانه ای از ساده لوحی اوست و هر چه انسان جاهلتر و نادانتر باشد ساده لوح تر است یعنی با کوچکترین کلام میتوان آن را بهم ریخت ونظر و عقیده اش تغییر میکنداما انسانی که دانا باشد هر کلامی را نمیپذیرد و روی عمق و ریشه آن کلام تفکر میکند که آیا درست هست یا نه؟یا اینکه شاید طرف مقابل غرضی دارد از گفتن آن کلام٬ مثالی میزنم مثلا تازه واردی به کنگره می آید و شروع میکند به حرکت کردن و انسانی سر راهش  می آید و حالا به هر دلیلی که ممکن است نادانی اش باشد  ویا هر علت دیگری بگوید نه کنگره هم نمیتواند کاری برای اعتیاد بکند اصلا مصرف کننده گان خوب بشو نیستند اگر این تازه وارد انسان ساده لوحی باشد سریعا نظرش به کنگره عوض میشودو بدون اینکه راجع به حرف آن فرد فکر کند  اما انسانی که زیرک است سریعا هر حرفی را نمیپذیرد و بیشتر تفکر میکند و  الگوهای موفق را در کنگره میبیند وبا خودش در هر تولدی که در کنگره میبیند میگوید قطعا اگر این فرد به رهایی رسیده مسافر من هم به رهایی میرسد پس خیلی مراقب باشید که درمورد هر حرفی که میشنوید تفکر کنید وفوری بهم نریزید و تصمیم نگیریدوتمام جوانب را درنظر بگیرید  واما در ادامه در مورد مدیریت بحران صحبت شد اینکه ما دونوع مدیریت داریم ۱_مدیریت بر یک سیستم پایدار۲_مدیریت بر یک سیستم ناپایدار  وکسی که بتواند بر یک سیستم ناپایدار مدیریت کند وآن را به یک سیستم متعادل و پایدار برساند توانسته در بحران مدیریت کند واکثر خانواده هایی که وارد کنگره میشوند در یک وضعیت نا متعادل و ناپایدار هستند مشکلات متعددی مانند مسایل اقتصادی ویا بیکاری فردی که مصرف کننده هست واز آن طرف مسئولیت های بیشتری  به دوش فرد دیگر خانواده مثلا مادر خانواده میافتد ومجبور است که هم در بیرون از خانه کار کند و هم در خانه وظایفی دارد ویا روابط عاطفی و سالمی بین اعضای خانواده وجود ندارد دائما در خانه مشاجره و دعوا هست و.........این یک وضعیت بحرانی است و به نظر من نقش همسفر اینجا خیلی مهم است که چگونه بتواند مدیریت کند واول از همه با آموزش ها بتواند تعادل و آرامش خود را حفظ کند و بعد بتواند به مسافرش  کمک کند و از او پرستاری کند تا به درمان برسد و همینطور آرامش و تعادل را به فرزندانش بدهد واگر توانست بر چنین وضعیتی مدیریت کند میتواند از بحران خارج شود وبدانید که درختی که بتواند  در طوفان های سخت استوار بماند دیگر با باد های کوچک تنش نمی لرزد چرا که توانسته ریشه هایش را قوی کند همسفری هم که در سفر اول است اگر بتواند خوب حرکت کند قوی میشود و در آینده یاد میگیرد که با هر مسئله ای چگونه مواجه شود در واقع تمام آموزش های کنگره سی دی هاومتون آموزشی به ما همین مدیریت بحران وراه حل مسائل را می آموزد و باید بدانیم که برای خروج از این بحران نقش کلیدی بر عهده ی خودماست واین خود ما هستیم که باید حرکت کنیم ونباید به دنبال قهرمان بیرونی باشیم که یک نفر   بیاید و مسئله ما را حل کند و یا اینکه بخواهیم فقط دعا کنیم که خدایا تو بیا مشکل من را حل کن این درست مثل اینست که توقع داشته باشیم که معلم بچه ی ما خودش مسئله طرح کند و خودش هم جواب را به او بگوید واین غیر منطقی است و بچه ی ما هیچ وقت حل کردن مسائلش را نمی آموزد کودکی که زمین میخورد را اگر هر بار مادرش به او کمک کند و دستش را بگیرد هیچ وقت نمیتواند روی دو پایش بیایستد دقیقا ماهم وضعیتمان در برابر خداوند همینگونه است ما باید بتوانیم مسائلمان را خودمان حل کنیم ودر جهت رفع آن ها حرکت کنیم خداوند هم بستر مناسب را برایمان مهیا میکند مثلاوقتی اقدام به حل مسئله اعتیاد کردیم بستر آن یعنی کنگره نیز برایمان مهیا شد ه و به ما از جانب خداوند و نیرو های الهی کمک میشود.و اصولا این دنیا بر مبنای اضداد بنا شده است یعنی همیشه یکسری مسائل و مشکلات جلوی ما هست که باید با آنها روبرو شویم واستاد در این سی دی
میگوید گذرگاه زندگی مانند مثلثی سیاه است یعنی همیشه راه هموار نیست امروز در سفر اول در زندگیمان اعتیاد  هست ودر سفر دوم مسائل به گونه ی دیگری هست وانسان همیشه بایکسری مشکلات مواجه میشود که باید بتواند از آنها عبور کندوبرای خروج از همه ی آنها نیاز به آموزش و دانایی داریم.و اینکه خودمان حرکت کنیم و خودمان اقدام به حل مسائلمان کنیم ودقیقا یکی از حربه های نیرو های منفی برای اینکه انسان را در تاریکی نگه دارند اینست که با نا امید ی او را از حرکت وتلاش باز دارند و در این پیام استاد میگوید گاهی انسان از حرکت می ایستد و به علت ها و معلول ها فکر میکند این همان وضعیت ناامیدی است که انسان حرکت و تلاشی نمیکند و فقط دنبال علت میگردد که چرا این مشکل بوجود آمده  مثلا میگوید چرا همسر من وچرا فرزند من باید مصرف کننده شود؟ و یا دنبال مقصر میگردد که دوستان ناباب باعث اعتیاد او شدند و خیلی از این تفکرات بیهوده که نه تنها به ما کمکی نمیکند بلکه باعث فرورفتن بیشتر در تاریکی و ناامیدی است اینجا باید از نیروهای درونش قوت بگیرد یعنی باید تفکرش راتغییر بدهد و به جای پیدا کردن علت بوجود آمدن مشکل ویا مقصر به  دنبال راه حل آن مشکل و مسئله باشد مثلا تفکرش راتغییر بدهد و بگوید من قطعا از این وضعیت رها میشوم من با تمام توان و قدرتم حرکت میکنم و تلاش میکنم تا از اعتیاد خارج شوم اگر تمام کشتی هم شکسته باشد من بایک تخته پاره به راهم ادامه میدهم اگر آن تخته هم نباشد شنا میکنم و به ساحل امن می رسم این میشود قدرت گرفتن از نیروی درون و غلبه بر افکارمنفی وناامیدی ودراین صورت خداوند هم به ما کمک میکند این میشود از نیروهایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده که همان قدرت تفکر واندیشه است در جهت مثبت و درست استفاده کردن ووسعت دادن به تفکر واندیشه نه اینکه در یک چهار چوب و قالب بسته فکر کردن که مانند همان اسب عصاری است که درون یک فضای بسته دور خودش میچرخد ما باید بتوانیم قالب ها و باورهای غلطی که توسط خانواده یا جامعه به ما داده شده را بشکنیم و از آنها عبور کنیم و به بیداری در تفکر واندیشه برسیم ومثبت نگر شویم وبتوانیم نیمه پر لیوان را هم ببینیم البته اینکار ابتدا بسیار سخت و مشکل است و زمان بر است اما باید لنگر کشتی را از آب بیرون بکشیم و قدم اول را برداریم که مهمترین قدم است وچرا که سفر هزار فرسخی با قدم اول آغاز میشود و امیدوارانه ومحکم قدم برداریم و سفرمان را وآموزش هایمان را جدی بگیریم تا به کمک خداوند و نیرو های الهی بتوانیم به ساحل امن رهایی و آرامش  برسیم.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:57 ب.ظ
I feel this is among the such a lot vital info for me.

And i am happy studying your article. But want to statement
on some normal things, The web site taste is wonderful, the articles is really nice : D.
Just right process, cheers
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:40 ب.ظ
After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added-
checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the
same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from
that service? Many thanks!
سه شنبه 10 مرداد 1396 06:26 ق.ظ
Great article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :