تبلیغات
وبلاگ همسفر سمیه - گزارش لژیون روز دوشنبه ۹۶/۶/۲۷
 
وبلاگ همسفر سمیه
چهارشنبه 5 مهر 1396 :: نویسنده : همسفر سمیه
بنام خدا 

سلام دوستان سمیه هستم یک همسفر 

بعضی از انسانها نتیجه محور هستند وبعضی ها تلاش محورند.کسانیکه تلاش میکنند ،موفق تر هستند،نتیجه مهم است ولی مهمتر ازآن تلاش انسانهاست وکسانی که هفته قبل  در امتحان لژیون شرکت کردند،به نظر من همه شما برنده هستید.چرا که تلاش کردید ومطالب را خواندید وسی دی ها را گوش کردید.واما در مورد برداشت نوشتن از جلسات اگر شما فقط به جلسات بیاییدو برداشت وخلاصه ای ننویسید درست مثل این می ماند که  یک غذایی را درست کرده اید ولی ازآن نخورده اید، پس هیچ ویتامینی به بدن شما نمیرسدوبرداشت نوشتن ازجلسات مثل بذری میماند که کاشته اید وداریدآبیاری میکنیدو... پس سعی کنید بالژیون پیش بروید و حتما برداشت وخلاصه جلسات رابنویسید.
واما دستور جلسه  امروز لژیون که سی دی کتاب بود ودر این سی دی گفته شده که کتابهای مفید بخوانیم ووقت خودمان را خیلی در شبکه های مجازی وگروه های مختلف که اکثراخیلی از مطالبشان خنثی است وگاهی اوقات مخرب ومنفی هم هستند ؛نگذاریم وزمانهایی که داریم از آنها استفاده میکنیم در واقع آنها دارند به ما خوراک های ذهنی میدهند پس سعی کنیم از تکنولوژی واینترنت بخوبی بهره ببریم وازمطالب مفید استفاده کنیم ودرواقع مطالعه کنیم ویا میتوانیم زمانی که بیهموده تلف میشد را در خدمت وبلاگ بگذاریم وهمینکه برویم به وبلاگ  ها وسایت های نمایندگی های کنگره  مطالب را بخوانیم ونظر بگذاریم ودر اینصورت داریم کتاب مفید وفراخور حالمان را میخوانیم چون الان نیاز اصلی ما  درمورد این مساله ،اعتیاد است ‌که باید بیشتر در موردش مطالعه  انجام دهیم و خوشبختانه در سایت کنگره۶۰ انقدر مطالب زیاده که مثل دریا میماند وهرچه میخوانی باز مطلب هست که استفاده نماییم.
قبل از اینکه برویم سراغ سی دی کتاب یک موضوعی بود که من یک مدت باآن دست و پنجه نرم میکردم واحساس کردم شاید احتیاج اعضای لژیون هم باشه چون من راهنمای شما هستم وچون حس های ما مشترک است بعضی از گره ها ومسایلمان مانند هم  است ودر قرآن هم خداوند گفته اند که من با انسان ها با نشانه ها صحبت میکنم یعنی خداوند با ما مستقیم صحبت نمیکند.ما با نشانه ها هدایت میشویم وخداوندمیفرمایند ما انسانهارا با ستاره ها هدایت کردیم ستاره ها همان نشانه ها هستند. ستاره درشب وزمانی که همه جا تاریک وظلمت است دیده میشود وانسانی که درتاریکی وظلمت است نیزبانشانه ها است که هدایت میشود که،باید از نشانه ها به سادگی نگذریم. من دوماهی بود درگیر بیماری دخترم بودم و مدام دربیمارستان بودم دخترم خوب شد خودم بیمارشدم و یه مدت درگیر بودم ، توی دلم می گفتم خدایا چرا من باید دچاراین بیماری ها بشوم،یه روز که به خاطر بیماری دخترم که یه حساسیت کوچیک بود وارد بیمارستان شدم دیدم یه خانمی که پسرش رو آورده بود وپسرش حدودا دوازده ساله بودو نابینا بود ومشکلات جسمی زیادی داشت  واین بچه مدام با سرش ضربه میزد به صورت مادرش وتعادل نداشت ومادر هرباری که پسرش اینکارو میکرد صورتش رو میبوسید و نوازشش میکرد وصبر این مادر خیلی برایم آموزش داشت وهمانجا احساس  خجالت کردم وبه خاطر بی صبری هایم استغفار کردم واین برای من یک نشانه بود وبه این فکر کردم که من بیشتر با مادرها در لژیون سروکار دارم و نمیدانم حکمتش چیست؟ گفتم به شماها هم بگویم که اگر فرزندی دارید که بیماری اعتیاد دارد،یه وقتهایی بی صبری نکنید وهر بیماری و رنجی که به انسانها میرسد اگر صبر کند خداوند پاداشش را میدهدو درقران هم امده که خداوند صابرین رادوست دارد وبا صابرین است،حالا صابرین چه کسانی هستند؟یه موقعی هست که مایک فردی را داریم تحمل میکنیم وفکر میکنیم که داریم صبر میکنیم، زمانیکه گله وشکایت میکنیم و نا امید میشویم این صبر نیست تحمل کردن است و کسی صبر میکند که حالش خوب باشد. اون مادر حالش خراب نبود چرا که فرزندش را با شرایطی ومشکلاتی که داشت راپذیرفته بود و این یک نشانه بود،  پس حواستان به این نشانه ها باشد که با نشانه ها هدایت میشوید وهمیشه باید شاکرخداوند باشیم و این دردها ورنجها که به ما میرسد همه حکمت خداوند است، ما باید زمانی در آن رنج وتاریکی باشیم چون ما ازمسائل پشت پرده اگاه نیستیم. شایداگر همسر من،فرزند من مصرف کننده نبود به مسیرهای بدتری کشیده میشد شاید بهتر است که فعلا مصرف کننده بماند پس بهتر است فعلا صبر کنم و بی صبری نکنم،گله وشکایت نکنم واعتیاد را بپذیرم ودر این هفته  سعی کنید انسانهای متفکری باشیدو از نشانه ها درس بگیریدچراکه انسانهای متفکر به سادگی از نشانه ها نمیگذرند و اینطور نیست که خداوند مارا به حال خودمان رها کرده باشدو  درسی که من گرفتم این بود که بیشتر شکرگزاری کنم وازتون میخوام که هرروز برنامه شکر گزاری رو داشته باشید وهرروز که از خواب بیدار میشوید اولین سلام را به خداوند بدهید وده تا نعمت را شکرگزاری کنید.کائنات خیلی هوشمند است ویکی از قوانین هستی عمل و عکس العمل است.
زمانیکه من فقط روی نقاط منفی مسافرم زوم هستم پس بدی های بیشتری از او راجذب میکنم و در مسافرم فقط بدی هایش را میبینم ولی اگر بیایم دیدگاهم را عوض کنم و خوبیهایش راهم ببینم خوبیهارا هم جذب میکنم.
شنیده اید که میگویند«شکر نعمت، نعمتت افزون کند» پس هفته  آینده در لژیون پنج تا ده تا ویژگی ها ی خوب مسافرتان را شکر گزاری کنید.
فکر میکنید غذای نهنگ چیست؟ پلانکتون،که موجودبسیار ریزی است ما هم بتوانیم از خوراک های کوچک ذهنی بخورییم وبزرگ شویم 
در سی دی کتاب درمورد درختچه های آلوچه صحبت کردند که آن     درختهای آلوچه را بریدند و بعد دیدند ازکنارش چندین درخت روئیده است ودقیقامصداق این مطلب است که ما بایداز طبیعت الگو برداری کنیم. در قرآن هم گفته شده که به خلقت وآفرینش نگاه کنید ودر آنها تفکر کنید مثلا گفته که آیا نگاه نمیکنید که ما چگونه شما را خلق کردیم؟ آیا تفکر نمی کنید؟ویا در سوره نمل وعنکبوت و...ازالگوهای طبیعت استفاده کرده است. آموزشهای کنگره هم از الگوهای طبیعت استفاده کرده است و یکسری آگاهی ها را به ما میدهد.   در   سی دی کتاب یک از مواردی که آقای مهندس گفتند همین بود که ایشان گفتتد من صور آشکار درختان را از بین بردم ولی چون ریشه های آنها یا صور پنهانشان هنوز باقی مانده بود چند سال بد درختان بیشتری بوجود آمد واز کنار هر درختچه سی درختچه بیرون آمد ،ودر واقع اتفاقی که امروز در بیماری ها ی مختلف از جمله اعتیاد می افتد اینست که علائم بیماری را از بین میبرند،یعنی صور اشکار بیماری را از بین میبرند ولی صورپنهان و ریشه  بیماری دربدن است.مثلا کسی که سرطان دارد را می آیند آن قسمت را که دچار سرطان شده را از بدن جدا میکنند و میبرند وبا شیمی درمانی آن را بمباران میکنند وچون ریشه بیماری را تشخیص نداده اند بیماری دوباره برمیگردد ودربیرون از کنگره هم برای اعتیاد این اتفاق میافتد فقط صور آشکار بیماری وعلایم آن را از بین میبرند وتنها جاییکه میتواند ریشه بیماری اعتیاد و صور پنهان آن را بشناسد کنگره۶۰ است ولی در روش های دیگر اینگونه نیست مثلافردی که مصرف خودش را قطع میکند و بیخواب میشود و پیش دکتر میرود و دکتر با دادن قرص خواب علامت را برطرف میکند ویا بیرون روی داردو از قرص مخصوص آن استفاده میکند وچون ریشه اعتیاد حل نشده دوباره برگشت میخورد،وحتی به دلیل شوکی که به جسمش وارد می شود،مثلا قبلا اگر فقط تریاک مصرف میکرده الان  هم قرص میخورد و هم تریاک مصرف میکندو هم متادون مصرف میکند وتخریب بیشتری دارد.
مطلب بعدی درمورد الگوبرداری از طبیعت بود والگویی که دراین سی دی استفاده شده بود الگوی اتم بود.اتم از سه بخش تشکیل شده الکترون که بار منفی دارد پروتن بار مثبت و نوترون که خنثی است. همه چیز یاخوب است یا بد یا خنثی. وقتی یک کتاب به ما میدهند که بخوانیم یا خوب است یابد یاخنثی است.حالا ما از کجا بفهمیم که این مطالب خوب است یا بد یا خنثی؟ ما باید از نوشتارهاوگفتارها جلوتر باشیم یعنی داناییمان بالا باشد.مثلا همین فضای مجازی مثل تلگرام واینستاگرام و... بیشتر خنثی هستند ومعمولا چیزی به ما اضافه نمیکنند ولی اگر میخواهیم از تکنولوژی واینترنت استفاده کنیم بهتر است به سایت کنگره یا وبلاگها سری بزنیم ومطابق با نیاز اصلی مان که همان درمان اعتیاد است مطالعه کنیم وبا خواندن کتاب عبور از منطقه ۶۰درجه زیرصفر،کتاب عشق و گوش کردن به سی دی هااز مطالب خوب بهره ببریم.ونشانه یک کتاب خوب این است که: جسم وجان و نفس وروح روبه موت مارا به حرکت در بیاوردواز ظلمت وتاریکی انسان را خارج کند واورابه سمت نور هدایت کند وکتاب قرآن این ویژگی را دارد.و همین طور
کتاب ۶۰درجه زیر صفر وکتاب عشق هم کتابهای خوبی هست، چون وقتی قرآن میخوانیم ویا این کتاب ها را مطالعه میکنیم حالمان خوب میشود ونفسمان بیدار شده وذره ذره احیا میشود.
پس از کتابهای خوب و کتابهایی که نیاز زندگی ماست استفاده کنیم.

تهییه گزارش :همسفر سمیه احسانی 

تکلیف  روز دوشنبه  آینده:سی دی خلق وخوی 
تکلیف روز پنج شنبه:سی دی اهمیت خواب شب 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 4 آبان 1396 12:32 ق.ظ
خداقوت، بسیار عالی بود وقطعا خواندن این مطلب برای من هم یک نشانه بود، خدا را هزاران بار شکر به خاطر کنگره و آموزش هایش، سپاسگذارم خانم سمیه عزیز بخاطر تلنگری که من زدید.
چهارشنبه 3 آبان 1396 09:38 ق.ظ
خداقوت، بسیار عالی بود وقطعا خواندن این مطلب برای من هم یک نشانه بود، خدا را هزاران بار شکر به خاطر کنگره و آموزش هایش، سپاسگذارم خانم سمیه عزیز بخاطر تلنگری که من زدید.
سه شنبه 2 آبان 1396 01:00 ق.ظ
سلام خانم سمیه عزیز . از مطالبتون نهایت استفاده را بردم.
شنبه 22 مهر 1396 11:32 ب.ظ
خانم سمیه عزیز عالی بود لذت بردم
جمعه 14 مهر 1396 03:47 ب.ظ
خداقوت .ازمطالب خوبتان استفاده کردم ممنون.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :