تبلیغات
وبلاگ همسفر سمیه - گزارش لژیون روز دوشنبه مورخ۹۶/۵/۹
 
وبلاگ همسفر سمیه
          
                     
یا حکیم 

گزارش لژیون روز دوشنبه 9/5/96 با دستور جلسه ادامه وادی سوم وسی دی سرنوشت

سلام دوستان سمیه هستم همسفر امیدوارم که خداوند بهترین انرژی ها وحال خوب را از جلسه امروز نصیبمان کند .اگر خاطرتان باشد جلسه قبل به این قسمت از وادی رسیدیم که در برابر مشکلات ومسائل زندگی مان با سه سوال مطرح هستیم اول اینکه میتوانیم بگوییم که این سرنوشت ماست وخداوند برایمان اینگونه رقم زده است واین شانس ماست
دوم اینکه بگوییم این تقصیر پدر ومادر من است وچرا من باید در این خانواده مشکل دار به دنیا آمده باشم وسوم اینکه بگوییم که این تقصیر زمین وآسمان است ویا تقصیر سایر انسان هاست که امروز من با این مشکلات ومسائل در گیر هستم

اما به هر حال  از طرح این سوالات دو راه در مقابل ما قرارمی گیرد اول اینکه حرکتی نکنیم بسوزیم وبسازیم وبه دنبال قهرمان بیرونی باشیم که خداوند ویا فرد دیگری بیاید ومشکلات ما را حل کند ودومین راه اینست که بدانیم وآگاه باشیم که هیچ موجودی به میزان خود ما به خودما فکر نمیکند وهیچ کسی به اندازه ی خودمان نمیتواند به ما کمک کند وبا تفکر صبر و استقامت اقدام به حل مشکلات خودمان به صورت تدریجی وپله به پله بنمائیم و هرگز امید مان را از دست ندهیم وامروز در سی سرنوشت با موضوع تقدیر وسرنوشت آشنا میشویم. 
مشارکت در مورد سی دی سرنوشت:

خانم سمیه احسانی:
اینکه میگویند سرنوشت را خدا نوشته وما هیچ نقشی در آن نداشته ایم کاملا اشتباه است واین باور غلط باعث میشود که وجود انسان پر از کینه ونفرت بشود ودر گیر ضدارزش هایی مانند حسادت ویا غیبت و....بشود وآن موقع است که آرامش وتعادلش بهم میریزد وبیمار میشود ومیگوید سرنوشتم اینست که مریض باشم درصورتیکه اگر تلاش کند واز ضد ارزش ها فاصله بگیرد به آرامش میرسد واینکه میگویند خدایا ما را  عاقبت بخیر بکن هم همین است خودمان باید بخواهیم تا عاقبت بخیر شویم و در این سی دی گفت سرنوشت ها با خواست انسان ها رقم میخورد مانند همین کنگره آمدن اگر ما نخواهیم تلاش کنیم وبه کنگره نیاییم خوب معلوم است سرنوشت ما و زندگی مان چه میشودنهایتا به طلاق و جدایی و....  ختم میشد و برعکس آن اگر امروز در کنگره تلاش کنیم وحرکت کنیم وآموزش بگیریم سرنوشتمان رهایی از اعتیاد است .حال امروز ما نتیجه کارها واعمال دیروز ماست واعمال امروز ما سرنوشت فردای ما را میسازد.

خانم زهرا: آقای مهندس گفتند شعری که در بین زندان ها مرسوم بود که کبوتر بچه ای بودم مادرم مرد مرا با شیر گاو آموختند و از بخت بدم گوساله هم مرد وبا این حرف میخواستند بگویند که ما هیچ تقصیری نداشتیم واین روزگار ویا سرنوشت اینگونه برای ما خواسته در صورتیکه سرنوشت ها با خواست انسان ها رقم میخورد کسی که امروز قتلی را مرتکب میشود خوب سرنوشتش زندان است یا کسی که امروز مواد مصرف میکند خوب سرنوشتش معلوم است چند سال دیگر معتاد شده و به کارتن خوابی هم میرسد وکسی روی پیشانی کسی ننوشته که معتاد یا مجرم و.... ویا فردی که خواسته امروزش خوردن هست ونمیتواند دهانش راببندد و دائم همه چیز میخورد خوب سرنوشتش معلوم است در آینده فرد چاقی میشود با بیماری ها ی مختلف وهمه ی اینها نشانگر همان بذر های تلخ و زهر آگینی  است که در گذشته کاشته ایم وآبیاری کرده ایم وامروز هم درختی با میوه های تلخ و بد مزه وزهر آگین داریم.
راهنما:آیا تا به حال زندگی نامه ی انسان ها ی موفق را خوانده اید ویا در مصاحبه هایی که با آنها میشود آیا تا به حال شنیده اید  که مثلاآنها بگویند سرنوشت من را به این مقام وجایگاه رساند یا بگویند تقدیر اینگونه رقم زد که من قهرمان مدال المپیک بشوم هیچکدام از آنها این حرف ها را نمیگویند وهمه شان میگویند زحمت کشیدم وتلاش کردم در خود کلام الله هم خداوند میگوید اگر ذره ای کار نیک انجام بدهی نتیجه اش رامیبینی واگر ذره ای هم کارشر انجام بدهی باز نتیجه اش رامیبینی چرا که کائنات بسیار هوشمند است ودر نهایت دقت برنامه ریزی شده وهیچ چیزی در آن گم نمیشود و تمامی اعمال  ما  همان بوم رنگی است که پرتاب میکنیم ومیرود ومیچرخد ودوباره به خودما بر میگردد.مثال بسیار جالبی که در این سی دی گفتند که تصور کنید راننده ای که دور میدانی در حرکت است ومی رود وپشت سرسش چاهی را میکند تا ماشین های دیگر نتوانند عبور کنند اما خودش میچرخد ودرون همان چاه میافتد ماهم زمانیکه داریم دیگران را سرزنش میکنیم ومیخواهیم آنها را نزد بقیه بد کنیم دقیقا بااین کار موقعیت خودمان را در خطر میاندازیم
سوال:من گاهی باخودم فکر میکنم که اگر من مادر بهتری بودم و....پسرم به اعتیاد کشیده نمیشد وعذاب وجدان میگیرم؟ در این سی دی پاسخ داده شده است فرزند شما خودش خواسته مصرف مواد را داشته است که امروز مصرف کننده شده درست است محیط هم تاثیر گذار است اما تا زمانیکه خواسته درون فرد وجود نداشته باشد اتفاقی نمی افتد آیا تا به حال خانواده هایی را ندیده اید که خیلی از نظر فرهنگی و تحصیلات ویا اقتصادی سطح بالا هستند اما فرزندانشان مصرف کننده میشوند دقیقا در سی دی سرنوشت اشاره کرد که این خواسته ی خود فرد است که تعیین کننده است واحساس گناه یا عذاب وجدان  خودش هم حربه ی نیرو های منفی است تا انسان را از حرکت وتلاش برای خروج از تاریکی باز دارد والبته این به این معنی نیست که من در جایگاه همسفری هیچ نقشی ومسئولیتی در این سفر ندارم.خیر در درون من همسفر هم گره هایی است که اعتیاد را جذب کرده ام که باید با آموزش آنها را بشناسم واز آنها عبورکنم.
در پایان وبه عنوان جمع بندی مثلث سرنوشت سه ضلع دارد اول خواست ودوم تقدیر و سوم فرمان الهی است درمورد خواست که توضیح داده شد که همه چیز برمبنای خواسته ی خودمان است تقدیر هم میشود نامه پیشین واز قدر واندازه می آید وهمان مثال چک کشیدن است امروز با توجه به اینکه می دانی حسابت خالیست چک میکشی برای دو ماه بعد چکت برگشت میخورد واعمال دیروز ما تقدیر امروز ماست واعمال امروز ما تقدیر فردای من را رقم میزند وتقدیر با گریه وزاری تغییر نمیکند بلکه با تغییر تفکر واعمال ورفتار ما تغییر میکند وهمیشه مسائل منفی که در زندگی مان بوجود می آید را لعنت خداوند ندانیم که شاید راز های نهانی پشت پرده است که به خیر وصلاح ماست شاید به صلاح ماست که فعلا مسافرمان بیمار بماند شاید اگر بیمار نبود دست به کارهایی میزد که بیشتر آسیب می دیدیم اینها همان حکمت خداوند است که ما از آن بی خبر هستیم
چرا که علم خداوند بر علم ما وهمه چیز احاطه دارد واو بر کل کتاب زندگی ما اشراف دارد وما فقط یک صفحه از آن را میبینیم وبدانید که یک درخت قبل ازاینکه شاخه هایش نور رالمس کنندریشه هایش تاریکی را درک کرده اند سختی ها ورنج های زندگی ما هم مقدمه ایست برای رهایی وآرامش ما .واما ‌در مورد فرمان الهی که در مورد انسان های خاص مانند پیامبران صادق است که آنهم با توجه به واعمال شان فرمانهایی از جانب خداوند برایشان صادر میشد مانند مدیر یک کارخانه که در مورد کارمندی که منظم ودرست  کارش را انجام  میدهد وفرمان ترفیع مقام ویا افزایش حقوق را میدهد در کل این سی دی به ما میگوید همه چیز بر مبنای خواست خودمان است وسرنوشت ها با خواست ما رقم میخورد ودر پایان دعای امام حسین( ع) در روز عرفه که فرمودند خداوندا تقدیر مرا خیر بنویس تقدیری مبارک که هر آنچه را تو زود میخواهی من دیر نخواهم وهر آنچه را تودیر میخواهی من زود نخواهم.آمینتکلیف روز پنج شنبه :سی دی تکنولوژی 
تکلیف روز دوشنبه آینده:سی دی نیروهای تخریبی و بازدارنده
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 25 شهریور 1396 10:05 ب.ظ
After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment
is added I receive four emails with the exact same comment.

Is there a means you can remove me from that service?

Thank you!
دوشنبه 13 شهریور 1396 08:07 ب.ظ
Hi there to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site, and
your views are nice in support of new people.
سه شنبه 7 شهریور 1396 10:05 ب.ظ
I will immediately seize your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you have any? Kindly let me recognize in order that I may subscribe.

Thanks.
یکشنبه 5 شهریور 1396 01:21 ب.ظ
خداقوت موفق و موید باشید
شنبه 4 شهریور 1396 11:20 ق.ظ
Very good post! We will be linking to this particularly great content on our website.
Keep up the great writing.
پنجشنبه 2 شهریور 1396 11:39 ق.ظ
I have read so many content concerning the blogger lovers but this post is in fact a
fastidious piece of writing, keep it up.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :