وبلاگ همسفر سمیه باقری
به نام خدا

سلام دوستان سمیه هستم یک همسفر 

دستور جلسه امروز لژیون ما سی دی قیاس هست.
اگر ما دقیقاً تمرکز کنیم ریشه خیلی از تاریکی ها و ضدارزشهایی که در وجودمان هست ،همین قیاس است.مثلاً همینکه از یک انسانی متنفر میشویم ویا نسبت به یک انسانی احساس خود برتری داریم  یا مثلاًحسادت میکنیم،.......همه ی اینها برمیگردد به قیاس.که سی دی هایی مثل قضاوت وقیاس راکه اقای امین درمورد انها صحبت میکنند درواقع میخواهند ما ریشه و پایه اش را بدانیم ودراین صورت میتوانیم بقیه مراحل راهم شناسایی کنیم و میتوانیم در رفع گره های وجودیمان حرکت کنیم ودانایی مان را به دانایی موثر تبدیل کنیم و اموزشهایمان را کاربردی کنیم. 
      


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
به نام خدای مهربان.
سلام دوستان زهرا هستم یک همسفر
علم پیچیده نیست وباید کلیدش راپیدا کنیم تا بتوانیم به ناپیداها دست بیابیم توسط خودمان که کننده راه هستیم.
درابتدا هر قفلی کلید مخصوص به خودش رادارد باز کردن هرقفل مستلزم داشتن بهترین ودرست ترین و مناسب ترین کلید است که پایان خوبی به همراه داشته باشد وگرنه موفق به باز کردنش نخواهیم شد.
ما انسانها به طریق مختلف برای خودمان قفلهای زیادی درست میکنیم و علم ودانش یعنی دانستن واگاهی داشتن که توسط اگاهی خودمان میتوانیم برای قفلهایمان کلیدهای مناسب خودش را درست کنیم.
هر مسئله ای چندین راه حل دارد ازاینکه ببازیم وبرای مشکلات خودمان راهی پیدا نکنیم به جزء افسردگی و فرو رفتن در مشکلاتمان چیز دیگری عایدمان نمیشود.
همیشه کلید اماده نیست باید بگردیم و بادید باز وبا اگاهی راجع به ان موضوع، کلید مخصوص را بیابیم.
میخواهم راجع به یک موضوع حقیقی که برایم اتفاق افتاد مطلبی را باز گو کنم؛میخواستیم کاری را شروع کنیم و درابتدا چندین راه به فکرمان رسید که انهارا روی کاغذ نوشتیم وانقدر فکر کردیم تا توانستیم ان فکر را به مرحله اجرا بگذاریم.به اینصورت که؛ ما یک منزل کوچکی داشتیم که برای زندگی چهار نفرمان کوچک بودودر راه کلیدهای زیادی درست کردیم ودر انتها یک کلید مناسب پیدا کردیم ودر ابتدا خانه  را اجاره دادیم ومقداری پول برای شروع کار کنار گزاشته وباتوکل به خدا مقداری اش را برای رهن خانه ای بزرگتر که هر چهار نفرمان در انجا زندگی کنیم، پیدا کردیم البته در محله ای دورتر .
در شروع کار دو صورت مسئله داشتیم: یکی جایی برای کار ویکی جایی برای محل سکونت.
بعد شروع به جمع اوری اطلاعات کردیم وبعد اسیب شناسی کردیم در رابطه با مسیر رفت و برگشت و یا اجاره ای که برای هر دو جا باید میدادیم. به چه صورت باید درامد زایی میکردیم و... بعد نقشه یا پروتکل را ترسیم کردیم که باید به چه صورت عمل کنیم. در انتها با امید به خدا توانستیم باحرکت و تفکر عاقلانه به مرحله اجرا برسیم.
باید همه مراحل بدون اشکال باشد اگر یک مرحله را نتوانیم به خوبی حل کنیم در ان مسیر با شکست مواجه میشویم. در اینجا متوجه معنی اسیب شناسی میشویم؛ یعنی شناخت و بررسی کردن راجع به مسئله ای که برایمان پیش امده و همهء جوانب را باید مد نظر داشته و کاوش کنیم.
در مورد عمل سالم صحبت شد که وقتی دونفر یا دوگروه باهم صحبتی میکنند نباید به خودمان اجازه دهیم وارد بحثشان بشویم وباید سکوت کنیم که اگر وارد بحث بشویم این عمل از عدم دانایی ما نشاَت میگیرد. اگر ما اینگونه عمل کرده که  درکاری که مربوط به مانیست مداخله نکنیم ما وارد عمل سالم  شده ایم.
در انتها خداوند آنانی را که در کسب علم واموزش سبقت میگیرند دوست دارد و  وقتی همه در کائنات در حال خدمت هستند ماهم باید با الگو برداری از هستی خدمت کردن را بیشه همیشگی خودمان قرار دهیم.
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                      والسّلام
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سلام دوستان سمیه هستم یک همسفر
 
دستور جلسه امروز لژیون ماسی دی معنویت هست قبل از اینکه درمورد این سی دی صحبت کنیم میخواستم هفته همسفر را به تک تک شما تبریک عرض کنم.انشالله که همسفران خوبی باشید وبتوانید بال های پرواز مسافرانتان باشید وخدای نکرده مانع از پرواز انها نشوید.
     
پیامی که اقای مهندس به مناسبت روز همسفرفرستادند خیلی پیام زیبایی بود وبرای تک تک ما جای تفکر داردکه ببینیم این پیام چه میگوید.

(خداوند از میان بندگان خود، همسفران رایاری نمود، تابا پیوند محبتشان سایه بان و جان پناهی برحرارت وسرمای وجود مسافران خواهان عبوراز گذرگاه های دشوار اعتیاد گردند، همسفران شما بامفهوم مهربانی رهایی خود وبستر رهایی مسافران را فراهم آوردید؛ روزتان پر شگون باد) 

باتوجه به این متن تنها سلاح یک همسفر محبتش است و سلاح دیگری ندارد سلاحش قهر کردن،دادوبیداد کردن نیست سلاحش پیوندمحبتش است.اولین مطلبی که در این عبارت گفته شده بود این بود که( خداوند ازمیان بندگان خود همسفران رایاری نمود ) یعنی همسفران برگزیده گان خداوند هستند خداوند انها را یاری کرد تا بتوانند کسانی راکه درگیر سرمای اعتیاد  وخواهان عبور از گذرگاههای دشوار اعتیاد بودند رایاری کنند وبالهای پروازشان باشند. پس همسفران باید قدر جایگاه خودرا بدانند زیرا جایگاه کوچکی نیست بعضی موقع ها ما همسفران به دلیل نا اگاهی ونداشتن علم جایگاه خودمان را پایین می اوریم ودر تصورمان فکر میکنیم بدبخت هستیم ولی در اینجا میگوید که شما از برگزیده گان هستید پس قدر جایگاه همسفری را بدانید که اگرقدراین جایگاه راندانید از شما گرفته میشود مثل خیلی از همسفرانی که امدند کنگره ونتوانستند جزءبرگزیدگان باشندو از اینجا رفتند واینکه دچار چه سرنوشتی شدند خدا میداند.در ادامه میگوید که شما همسفران با مهربانی و رهایی خود میتوانید بستر رهایی مسافرانتان را نیز فراهم کنید.یعنی شما در شرایطی میتوانید بال پرواز مسافرانتان ورهاییشان باشید که خودتان رها شده باشید چون تازمانیکه درگیر ضد ارزش هایی مثل کینه ونفرت وقضاوت وقیاس و... هستید وازاین تاریکی ها رها نشده باشید نمیتوانید بال پرواز مسافرانتان وهم باعث رهاییشان باشید .
باز هم این هفته را تبریک میگویم انشالله که  همه ما بتوانیم همسفران خوبی برای مسافرانمان باشیم ودر درجه اول بتوانیم خودمان را از بندها وگره هایی که به خودمان متصل هستند ازاد کنیم وبا استفاده از اموزشهای کنگره به رهایی برسیم. انشالله. 

قبل از شروع سی دی معنویت میخواهم بگویم که وقتی یک سی دی را برای اموزش در لژیون میگیریم قبل از اینکه سی دی را گوش کنید از خودتان بپرسید که این سی دی میخواهد به من چه بگوید؟به نظرشما سی دی معنویت هدفش چه بود؟میخواست به شما چه بگوید؟وبرای چه اقای مهندس,همچین مبحثی را بیان کردند.اینجا که هدف فقط درمان اعتیاد است چرا باید وارد همچین مباحثی بشود واین سی دی هارا برای اموزش بگذارند چرا ماباید مطالب عرفانی را بدانیم؟  هدف از اینکه من این سوال را کردم این بود که بعضی ها این سوال برایشان پیش می اید که چرا باید اموزشهای جهانبینی را ببینیم؟ چون واقعا اعتیاد یک تاریکی است که مارا با چنین مسائلی درگیر میکند. انسانها چه مسافرباشد چه همسفر شاید در دین و اعتقاداتش مشکلات به وجود بیاید در اثر تاریکی اعتیادی که دران بوده اند یا درمورد عدالت خداوند ویا درخیلی از مسائل معنوی که ممکن است به راههای بدی بکشد. از یک جهت این است واز یک جهت دیگر اینکه انحراف در اعتیاد خیلی زیاد است مثل همین روش فرا درمانی که دراین سی دی صحبت کرد . دیدگاه اقای مهندس یک دیدگاه کامل وهمه جانبه است  وهمانطور که گفتند ایشان سالها تحقیقات کردند روی برنامه فرادرمانی و معنویات و کالبدها وهمه اینها براساس یک علم حساب شده بود ویک حرفی نبوده که همینطور زده  شده باشه و...


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
           
آیا خدا برای بنده خویش کافی نیست؟
خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان                                                                               

اما به قدر فهم تو کوچک می شود                                                                                               

و به قدر نیاز تو فرود می آید                                                                                                        

و به قدر آرزوی تو گسترده می شود                                                                                             

و به قدر ایمان تو کارگشا می شود                                                                                              

یتمیان را پدر می شود و مادر                                                                                                       

نا امیدان را امید می شود                                                                                                        

گمگشتگان را راه می شود                                                                                                       

در تاریکی ماندگان را نور می شود                                                                                              

پیران را  عصا می شود                                           

 

محتاجان به عشق را عشق می شود                                                                                       

خداوند همه چیز می شود همه کس را...                                                                                     

به شرط اعتقاد                                                                                                                       

به شرط پاکی دل                                                                                                                    

به شرط طهارت روح                                                                                                                

به شرط پرهیز از معامله با ابلیس                                                                                               

بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا                                                                                      

و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف                                                                                               

و زبان هایتان را از  هر گفتار ناپاک                                                                                               

و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار                                                                                         

و بپرهیزید از ناجوانمردی ها،ناراستی ها، نامردمی ها ....                                                               

چنین کنید تا ببینید چگونه                                                                                                         

بر سر سفره شما با کاسه ای خوراک و تکه ای نان می نشیند                                                        

در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند                                                                           

و در کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند                                                                          

مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود ؟؟؟                                                 

آیا خدا برای بنده خویش کافی نیست؟                                                                

و من خدای خویش را در کنگره یافتم....  
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 7 دی 1396 :: نویسنده : همسفر سمیه احسانی
در این جهان هستی هر موجودی یک جایگاهی دارد؛ قدرت مطلق یک جایگاه دارد که مشخص است و انسان هم یک جایگاه دارد. خداوند در جایگاه خالق همه ى موجودات است؛ نه فرمانبر موجودات که هر خواسته ای داشته باشند اجابت کند و انسان ها مخلوق خداوند هستند و باید فرمانبردار او باشند.   
         


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
باید بدانیم که خودمان باعث به وجود آمدن مشکلات خود هستیم، درصورتی که می‌خواهیم خداوند و بقیه حلشان کنند و مسئولیت آن را به خداوند می‌دهیم.
تیتر وادی چهارم می‌گوید: در مسائل حیاتی به خداوند مسئولیت دادن؛ یعنی سلب مسئولیت از خویشتن.
         


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 5 دی 1396 :: نویسنده : همسفر سمیه احسانی
 به‌راستی‌که در زمان اعتیاد به علت نقض فرمان خداوند و خروج از راه اصلی و مستقیم، راه را گم‌کرده بودیم و من دقیقاً این حس گم‌گشتگی را در زمان اعتیاد مسافرم تجربه کردم و مانند انسان‌های اسیرشده و گمراه بودیم و هر چه بیشتر دست‌وپا می‌زدیم و تلاش می‌کردیم؛ که از این تاریکی خارج شویم، بیشتر از پیش در این مرداب فرومی‌رفتیم.
          


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

با نام خدا آغاز می کنم 

سلام ، زهرا هستم همسفر
این سی دی هم مانند سی دی های دیگر مطالب مفیدزیادی دارد در ابتدا باید به تفکراتمان نظم دهیم تا در صراط مستقیم بتوانیم از آن بهره برداری کنیم حرکت و شروع همه چیز با یک نقطه آغاز می شود  و باید هر کاری را که میخواهیم شروع کنیم در ذهنمان تداعی کرده و برنامه ریزی می کنیم و با اولین قدم به هدفمان نزدیک شویم مثلا برای خانه دار شدن یا برای ترک تحصیل کردن و یا برای پس انداز کردن و در آخر انسان هایی که مصرف کنندگان مواد مخدر هستند با اولین قدم پا به کنگره گذاشته و سفر خودشان را با سعی و تلاش و صبوری ادامه می دهند تا به هدفشان که همان رهایی است برسند و قدم اول را با تفکر درست بر می دارند و با قدمهای بعدی هم ذره ذره پیش می روند آموزش می بینند و فرمانبرداری می کنند تا به خود شناسی و در ادامه به خدا شناسی که هدفشان است و همینطور رهایی برسند 
موضوع دیگری که خیلی مهم است باید هدفمان را ترسیم کنیم البته در ذهنمان و با بر نامه ریزی و پشتکار و زحمت کشیدن به هدفمان برسیم در هر موضوعی که قدم به سفر گذاشته ایم باید دو مرحله را مد نظر داشته باشیم  اولین مرحله طی کردن مراحل سفر و دومین مرحله رسیدگی به کار ها و مسولیتهای دیگر و برنامه ریزی آن و آغاز حیات هر کس هم با ساختن شروع می شود 
پس همیشه باید تحرک در زندگیمان باشد و تا زمانی که حیات ادامه دارد ساختن هم ادامه دارد و وقتی که مراحل سفرمان را طی کردیم و به موقع حرکت کردیم تا اتوبوس نرود به هدفمان می رسیم هیچ فکرش را هم نمی کردیم که به این جایگاه برسیم و وقتی به آن جایگاه رسیدیم باید برایمان ارزش زیادی داشته باشد و بخوبی از موقعیتمان نگهداری کنیم ،به امید پیروزی در کارها 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
به نام خدا

سلام دوستان سمیه هستم یک همسفر
سی دی شروع از یک نقطه به نوعی به وادی اول برمیگردد، نقطه اغاز هرچیزی درهستی ازوادی اول وتفکر است، که تیتر وادی هم میگویدکه با تفکر ساختارها اغاز میگردد وبدون تفکر هرچه هست روبه زوال میرود.
         
هرچیزی که خلق میشود شروعش درتفکر وجهان ذهن است،قبلا هم گفتیم که وقتی میخواهیم یک غذایی راتهیه کنیم باید قبلش ان را در ذهنمان خلق کنیم وبعدا وارد عمل بشویم وغذارا تهیه کنیم.
منظور ازشروع یک نقطه این است که نقطهء شروع هرچیز درهستی وادی تفکر است. اگر ما بتوانیم در تفکرمان به ارامش برسیم قطعا درجهان بیرون هم میتوانیم ارامش وصلح خلق کنیم.
شروع این سی دی با این جمله بودکه مادرهر جایگاهی باشیم فرقی ندارد ومهم نیست که از نظر اقتصادی درچه جایگاهی هستیم، مهم نیست که چه مشکلاتی داریم چه رنج هایی داریم بلکه مهم اینست که از یک نقطه شروع کنیم وحرکت خودمان را اغاز کنیم. مثلا مسافری که وارد کنگره میشود مهم این نیست که چند سال تخریب دارد دوسال یا ده سال. بلکه این مهم است که سفرش راشروع کند. ممکن است برای شما رسیدن به هدف رهایی غیر ممکن باشد ولی وقتی سفررا شروع کردید وقدم اول رابرداشتید ذره ذره نقطه ها اغاز میگردند. 

واز هرنقطه به نقطه دیگری میرسیم واز بهم پیوستن این نقطه ها به یک خط میرسیم ومیبینیم رسیدیم به نقطه ای که غیر قابل دسترس بود.
سفر هزار فرسنگی با قدم اول آغاز میشود. سخت ترین قسمت سفر برداشتن اولین قدم است.مسافری که سفرش راشروع میکند ودر پدیده سازگاری تمام سختی ها را تحمل میکند، دیگر ذره ذره میتواند مسیر خودش راطی کند.
ولی اگر نتواند قدم اول و سختی های اول راه را تحمل کند درادامه هم به مشکل بر میخورد.
درهمه چیز نقطهء شروع این است که قدم اول را بردارید تا بتوانید ذره ذره به هدفتان برسید.
مثلا برای اینکه پس انداز مالی داشته باشید میگویید من چه درامدی دارم که پس انداز کنم?درصورتی که اگر شما بخواهید وهدف پس انداز کردن را داشته باشید قطعا میتوانید پس انداز کنید. پس مهمترین بخش هرچیزی قدم اول ونقطهء شروع ان است.
درمورد کشاورزی هم توضیح دادند که سعی کنید در زندگیتان مانند باغبان باشید همسفر بودن مثل باغبان بودن است، باغبان وقتی دارد زحمت میکشد وتلاش میکند، هیچوقت مثلا به درخت نمیگوید اگر انقدر به من میوه بدهی منهم انقدر اب به تو میدهم،بلکه اول می اید نقطه شروعش را میگذارد وشخم میزند وبعد باید بذری داشته باشد چون بدون بذر که میوه حاصل نمیشود پس یک بذری باید داشته باشدتا بکارد وبتواند محصولش را ببیند وباید از ان مراقبت کند تا افت نزند وبه اندازه اب بدهد واز ان مراقبت کند تا بتواند به محصولش برسد...


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 17 آذر 1396 :: نویسنده : سمیه باقری
هرزمانیکه در کنگره بودم ومیدیدم که مسافر وهمسفری گل رهایی میگیرند و به رهایی رسیده اند واقعا از ته دلم خوشحال میشدم وآنها را تشویق میکردم وهمان لحظه دعا می کردم که همه ی مسافران کنگره به رهایی برسندو مسافر من هم روزی به رهایی برسد .
     


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 14 آذر 1396 :: نویسنده : همسفر سمیه احسانی
یا علیم

سلام دوستان سمیه هستم همسفر

دستورجلسه امروز لژیون مان سی دی ساختار درون‌است واگرخاطرتان باشد درموردوادی اول صحبت کردیم درجلسه پیش،گفتیم که ان چیزی که مانع ازان میشودکه مابتوانیم وارد وادی تفکربشویم ان ساختارها وحسهای منفی درون ماست،درواقع مااسیر افکارمان هستیم ومدیریت ذهنمان را نداریم وقادر به یک تصمیم گیری ساده نیستیم،چون تفکر به انسان قدرت تصمیم گیری میدهد که انتخاب کند این راه یا آن راه؟ ما در سی دی ساختار درون اصلا میخواهیم با این ساختار منفی درونمان آشنا بشویم که اصلا مکانیزمشان چیست؟ عملکرد ان چیست؟واصلا چرا همه اینها به وجود امده اند؟
       
که برمیگردیم به داستان خلقت زمانی که ابلیس نافرمانی کرد وجهان تاریکی خلق شد وخداوند به او گفت که برو تو از رانده شدگانی(رانده شده یعنی تو به حال خودت گزاشته شده ای).
همانطور که میدانیم ما ازخودمان انرژی نداریم،حتی درکلام الله امده که خداوند گفته اند که من به هرکدام ازشما سهمی ازنور دادم که نور همان انرژی و حیات ماست. 
رانده شده هستی وجهان تاریکی دراین شرایط خلق شد،یعنی شیطان سهمی ازنور ندارد.ابلیس امد وگفت:که مامهلت میخواهیم مهلت برای چی؟ برای اینکه من بتوانیم نور وانرژی را از دیگران بگیریم درواقع باید دزد انرژی دیگران باشیم.درواقع نیروهای تاریکی عدم هستند وهیچ انرژی و نوری از خودشان ندارندو ازموجودات دیگر این انرژی ونور را میگیرند وزندگی میکنند.
دراین سی دی اقای امین درمورد سه تاریکی بزرگ صحبت کردند: منیت،ترس،ناامیدی که همان اضلاع مثلث جهالت است که سرمنشا همه تاریکی ها وجهل است وهرکاری میکنید یا به منیت برخورد میکنید یا به ترس یا به نا امیدی.
دقیقا دراین سی دی گفتند این سه ضلع باهم پیش میروند وبه صورت شبکه ای یکدیگر را حمایت میکنند.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
در کدام مرحله از زندگیتان هستید؟
1_قربانی شده ام
2_ در حال خلق زندگیم هستم
3_اگر شانس بیاورم و موفق شوم خدمتگزار خداوند و خلق او میشومهمسفر زهرا :

من در حال خلق زندگیم هستم چون دنیای زیبا و جدیدی را پیش رو ی خودم می بینم و می خواهم از باور های قدیمی که در ذهنم کاشته بودم خلاصی پیدا کنم به امید خدا و بتوانم با آموزشهای خوبی که در کنگره توسط کمک راهنمای عزیزم به من داده می شود نهایت استفاده را ببرم و تمام مسائل را در خودم با تفکر درست و معقولانه بوجود بیاورم و باید خودم به فکر خودم باشم و سعی کنم با اعتماد به نفس بالا و با اختیاری که خداوند به انسانها داده است به نحو احسن قدم بر دارم و نه تنها به خودم بلکه به خانواده خودم هم کمک کنم البته با دیدگاه خوبی که در کنگره پیدا کرده ام رفتارم را با مسافرم تغییر داده ام و در صدد این هستم که تمام مواردی را که آموزش می بینم را در لحظه لحظه زندگیم کار بردی کنم تا بتوانم زندگی بدون استرس و آرامی را داشته باشم و واقعا با تکرار همه آموزه ها امیدوارم از زندگی خودم لذت کافی را ببرم و دلم می خواهد در زندگی ام سازنده باشم و به فرزندانم سازندگی را آموزش دهم و امیدوارم از جهانی که تازه آشنا شده ام که همان جهان ذهنی هست بدرستی در جهت مثبت استفاده داشته باشم به امید تلاش کوشش و رسیدن به تعادل درونی و بیرونی باشم


همسفر خانم اقدس:

من قربانی زندگی ام نشده ام مشکلات امروز  من به خاطر افکار و رفتارهای اشتباه گذشته من است تصمیمات غلط دیروز برای من دردسر ساز شده است باید تلاش کنم حرکت کنم و بخواهم زندگی جدیدی را بسازم و از خدا کمک می خواهم تا یک زندگی با کمترین اشتباه داشته باشم امروز تصمیم جدید بگیرم تا فردایی بهتر داشته باشم خودم زندگی ام را خلق کنم خدایا اگر در این مسیر موفق شوم و پسرم رهایی یابد همانطور که کنگره 60 به من کمک کرد من نیز کمک سایر بندگانت میشوم خدایا این مسیر سخت است به من توان حرکت بده تا زندگی جدیدی برای خانواده ام و پسرم خلق کنم

همسفر سمیه:
سلام دوستان سمیه هستم همسفر
بایاد خدایی که یادش هر لحظه به وجودم آرامش می بخشد
به نظر من در زندگی من این سه مراحل وجود داشته اند حس قربانی بودن دقیقا در زمان مصرف مسافرم همیشه با من بود و خیلی مرا اذیت می کرد اما خب با گذشت زمان با شروع سفر این مسئله برایم به فراموشی سپرده شد مرحله خلق زندگی که احساس می کنم الان در این مرحله از زندگی ام هستم چون احساس می کنم از گذر گاه های سخت عبور کرده ام و در حال پخته شدن هستم زیرا تفکرم نسبت به زندگی ام و آینده ام و حتی تمام اتفاقات گذشته ام تغییر کرده است در عین حال خیلی علاقه مندم لحظه هایی را رقم بزنم که تمام عمرم توان انجام آنها را نداشته ام و خالق عشق و آرامش در زندگی ام باشم وقتی می خواهی خالق زندگی ات باشی دیگر هر سختی که پیش آید برایت لذت بخش است چون تو با تمام وجود باید با تمام سختی ها و مشکلات بجنگی و بر آنها غلبه کنی تا مانند گذشته تو را اسیر خود نکنند و وقتی تو خالق زندگیت هستی میتوانی لحظه های خوب روزهای خوب یا بر عکس روزهای بد و لحظات تلخ را خلق کنی مانند خمیری که به دست شما می دهند و شما می توانید با آن شکل های زیبا بسازید یا با دست آن خمیر را کج و کوله و له کنید چون شما خالق هستید و مختارید که هر چیزیکه دلتان می خواهد بسازید به نظر من بعد از این مرحله یعنی مرحله خلق زندگی می توانی به مرحله سوم که خدمتگذار خدا و خلق او بودن برسی زیرا کسی که بتواند زندگی خود را خلق کند و خالق زندگی خود باشد یعنی توانسته از این راه پر پیچ وخم از دره های سخت از طوفان و ... عبور کند و در این صورت می تواند به خلق خدا کمک کند و قطعا خداوند وقتی تلاش او را ببیند او را جز ءخدمتگزارانش قرار میدهد در آخر از خداوند می خواهم که ذهن من را و وجود من را از هر نوع نا خالصی از هر نوع نا پاکی خالص و پاک گرداند و من را به سمت صراط مستقیم هدایت کند تا بتوانم با وجودی خالص و پاک برای خلق بهتر زندگی ام بکوشم و روزی من را به عنوان یکی از خدمتگزارانش قرار بدهد 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 8 آذر 1396 :: نویسنده : همسفر زهرا عابدیان
به نام قدرت مطلق الله

سلام دوستان زهرا هستم همسفر

در ابتدا بی نقص ترین نقاش خالق زمین و آسمان و قدرتمند ترین نقاش و... خداوند منان است که انسان کالبدش و تمام مخلوقات هستی را با شگفتی فراوان نقاشی کرد و اشرف مخلوقات را پدیدار کرد و منظور از صفحه سفید نقاشی جسم ما و افکار و ذهن ما می باشد که سه ضلع دارد که یک ضلع جسم است که فکرو ذهن که تابلوی نقاشی است و ضلع دوم نفسمان است یعنی خودمان و سومین ضلع ابزارمان است که روح یکی از ابزار ها است و دیگری آموزشهای کنگره است تفاوت انسان با سایر مخلوقات در سه چیز است1 اختیار: که انسان دارای اختیار است و در همه چیز صاحب اختیار  است 2  انسان دارای روح است و خداوند نفس را تحویل می گیرد نه روح را 3 و سومین تفاوت خلقت انسان را تا حدی کامل خلق کرد  ولی از لحاظ جسمی و ظاهری نسبت به چند هزار سال قبل ذره ذره کامل شده و قلم و رنگ را به انسان داد و خواست که خود انسان نقاشی کند و ما هم موظف هستیم که نفسمان را خوب تربیت کنیم تا بتوانیم یک تابلوی بسیار زیبا را طراحی و پدیدار کنیمنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 8 آذر 1396 :: نویسنده : همسفر زهرا عابدیان
سلام سمیه هستم همسفر  
داستان سفر ما انسانها و زندگی مان مانند پازل است و ما هم بازیگر هایش هستیم و هر کس بنابر ظرفیتی که دارد نقش های مختلفی می تواند داشته باشد و این بازی می تواند هم آسان باشد هم سخت و اگر خوب بازی نکنیم به مشکلات زیادی بر می خوریم و باید تمام قطعات پازل با نظم و ترتیب در جای یکدیگر قرار بگیرند و هر کاری که می خواهیم انجام بدهیم باید اذن آن از طرف خداوند صادر بشود زندگی ما مثل کتاب است که ما نویسنده ان هستیم هم نویسنده و هم قهرمان  خودمان هستیم که می دانیم چه مطالبی را باید بنویسیم در نوشتن کتاب صفحه اول خیلی مهم است چون اگر بد نوشته شود تمام صفحات خراب نوشته می شود زندگی مثل دریای پر تلاطم است که می خواهیم شنا کنیم ولی کامل شنا کردن بلد نیستیم و در مسیر با مشکلات زیادی بر خورد می کنیم عمل سالم است که مهم است و همه باید تابع عمل سالم باشیم و هم باید مشکلاتمان را خودمان حل کنیم.سلام دوستان زهرا هستم همسفر

با یاد خدا که آرامش بخش جان هاست
ما در زندگیمان باید از طبیعتمان الگو برداری کنیم از کائنات هم باید درس بگیریم ما انسان ها هر روز در زندگیمان صفحات زیادی رو ورق می زنیم و همینطور ورق بعدی تا... و هر صفحه را با عملکردمان به چاپ می رسانیم و این بستگی به طرز فکر ما انسان ها  دارد و اسخاص می توانند مثبت یا منفی فکر کنند
صفحاتی که داریم می نویسیم اگر بد بنویسیم و معقولانه تفکر نکنیم در آینده به مشکل بر می خوریم و اگر درست بنویسیم و در راه مستقیم تفکراتمان را بکار ببندیم برگه ای از زندگیمان را به نحو احسن و با نظم و ترتیب و مرتب نوشته و نگارش می کنیم البته باید برای روزهای بعدی موضوعات و سر فصل هی خوبی را مد نظر داشته باشیم
و کل زندگی ما از ازل تا ابد یک بازی است و ما خودمان بازیگرانش هستیم و هر کدام در زندگیمان چه جدی و چه شوخی نقش بازی می کنیم و کل زندگیمان را مثل بازی پازل تشبیه شده که تمام قطعات را در کنار هم و مناسب شرایط خودمان در کنار هم قرار داده تا به اذن خداوند بتوانیم به نحو احسن بازی زندگی را تکمیل کنیم و سعیدر تکمیل کردنش داشته باشیم و همانطور توانر شروع بازی تمام قطعات پراکنده و بهم ریخته است و همینطور افکار و اندیشه ما هم پراکنده و بهم ریخته است و باید سعی کنیم قطعات فکرمان را پیداکنیم و در یک جا جمع کنیم حتی   کار کائنات  هم از روی حساب و کتاب هست و دقیق عمل میکند و همه چیز از روی نظم و انظباط است بطور مثال می توانیم راجع به سفری که مسافران شروع کرده اند مصرف کنندگان در ابتدا می خواهند سفری را شروع کنند نه شنا کردن بلد هستند نه علمش را دارند و مشکلات زیادی برایشان پیش می آید و مثل بازی پازل بهم ریختگی زیاد دارند و خیال می کنند که فقط مشکل اونها برترین مشکل هست و کسی به اندازه آنها مشکل ندارد و هر کس باید کتاب خودش را بنویسد با وجود داشتن مشکلات با آموزشهای کنگره و به موقع ظاهر شدن در جلسات می توانند صفحات زندگی آینده اشان را با نظم و بدون غلط و بدون خط خوردگی بنویسند
آمین


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

آن مطلبی که در وادی اول عنوان شده عبارتی که راجع به همه چیز مثل صفحه سفید نقاشی است ذره ذره تصویر پدیدار می گردد از معنای آن هم زشت هم زیبا هم خوب هم بد پدیدار می گردد ما می خواهیم بدونیم منظور از این عبارت وادی چی هست که حالایک کم در سی دی جنگ افکار متوجه شدیم که صفحه سفید نقاشی چیست امروز هم انشاا... در سی دی نقاش ماهر بیشتر آشنا می شیم اول سی دی در مورد مثلث درمان صحبت شد جسم روان و جهان بینی مثلا جسممان عهده دار سیستم ایکس است جهان بینی هم همون افکار و اندیشه امان هست اما گفت روان همان خلق و خو است و رفتار انسان است یکی بد اخلاق و یکی خوش اخلاق و یکی غمناک یکی افسرده استسمیه همسفر
در رابطه با مثلث درمان صحبت کرد گفت اکثر بیماری ها که توی جسم بروز میکنه به خاطر سیستم ایکس است حالا بیماری های اعتیاد توی مسافرهامون و هم بیماری های دیگه بیشتر بخاطر عدم تعادل ناقل های عصبی یا همون سیستم خمر های طبیعی بدن یا سیستم ایکس است این از لحاظ جسمی است وجهان بینی هم فهمیدم چیه همون تفکر و اندیشه تعریف جهان بینی تو جزوه جهان بینی 1 این است که آن چیزی را که نسبت به جهان پیرامونمان نسبت به خودمان ادراک می کنیم و احساس می کنیم بهش می گن جهان بینی که همون تفکر و انیشه ما است پس اگر تفکر و اندیشه وافکار ما هم بیمار باشد روی جسم ما هم اثر می گذارد اکثر همسفر ها این مشکل را دارند وقتی میایم به کنگره و آموزش می بینیم. به یک آرامشی از لحاظ ذهنی و فکری می رسیم و می بینیم خیلی از مشکلات جسمی که داشتیم به مرور زمان خوب می شه مثلا درد های معده ای که داریم یا بی خوابی هایی که داریم همه اینها نشان دهنده این است که واقعا افکار ما روی سیستم ایکس ما تاثیر می گذارد و روی ناقل های عصبی ما هم تاثیر می گذارد و در نهایت دچار بیماری ها می شویم که خود آقای مهندس گفته که کلی از بیماری ها به نظر ایشون از همین عدم  تعادل سیستم ایکس است حتی ام اس سرطان انواع بیماری هایی که لا علاج هستند همشون به خاطر ناقل های عصبی است که خوب ترشح نمی شوند کتابی هست به اسم شفای درون که نویسنده اش خانم لوییز لی که سرطان داشتند با استفاده از افکار تونستند به سرطان خودشون غلبه کنند و یکی از افراد بزرگی هستند که توی همین تفکر تمرکز کردند.و جالب که وقتی کتابشان رومی خونی راجع به هر بیماری نشان داده که مثلا کم خونی رو نوشته عدم شادی توی زندگی میتونه برای شما ایجاد کم خونی بکند مثلا راجع به یبوست خساست هست یعنی هر فکری که در درون ما هست می تونه روی جسم ما و بدن ما تاثیر بگذاره ولی کلا همه چیز به افکار مربوط میشه هر فکری را نوشته مثلا جوش پوستی ریزش مو و... همه اینها به علت یک سری افکار و اندیشه هست عبارات تاکیدی مثبت مناسب با آن مشکلی که داریرا بکار میبریو روش تاثیر می گذاری و ایشون توانستند به سرطانشون غلبه کنند به یک بیماری بزرگ. بعد از اون تونستند که کتاب رو چاپ کنند و در اختیار دیگران قرار بدهندپس می خوام بگم واقعا که عقایدی که باورش برایمان  خیلی سخته ولی افکار ما ن روی جسممان تاثیر می گذارد پس جهان بینی همان افکار ما است.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :